FANDOM


Welcome to the Domnitori WikiEdit

Evul Mediu desemnează o epocă istorică, cuprinsă între Antichitatea târzie și Renaștere, aproximativ de la 500 e.n. până la 1500 e.n. Tradițional, în Europa, Evul Mediu cuprinde perioada dintre căderea Imperiului Roman de Apus (476) și, cucerirea Constantinopolului (1453), sau explorarea Americii de către Cristofor Columb (1492). Noțiunea „Evul Mediu” derivă din limba latină (MEDIVM AEVVM) și provine din filologia umanistă a Renașterii, unde definea sub forma media latinitas intervalul de timp cuprins între împăratul roman Constantin cel Mare (306-337) și cel franc Carol cel Mare (768-814). Denumirea a fost preluată, începând cu secolul al XVIII-lea, în literatura și în istoriografia occidentală, având inițial sensul peiorativ de „Evul Mediu întunecat” caracterizat prin, cruzimile inchiziției cu arderea pe rug a vrăjitoarelor și ereticilor, o perioadă de obscurantism, iadul fiind în picturi reprezentat ca un loc de groază. Reabilitarea noțiunii și includerea sa în circuitul științific se petrec abia în se colul al XIX-lea, în epoca romantismului, atunci când Evul Mediu devine o perioadă idealizată în literatură și în artă. Cronologia Evului Mediu are o valoare prevalent orientativă, fiind disputată și în prezent în literatura istorică. În consecință, reperele în funcție de care este fixată cronologia Evului Mediu sunt variate. Această epocă istorică cuprinde, într-un sens general, perioada de timp scursă între data căderii Imperiului Roman de Apus (anul 476) și data ocupării de către turci a Constantinopolului (1453), capitala Imperiului Bizantin. Limita superioară de datare a Evului Mediu este fixată uneori de Renaștere, în secolele XIV-XV, iar alteori chiar de Revoluția franceză (1789-1799), atunci când s-ar termina epoca feudală. Evul Mediu constituie o sinteză între Antichitate și creștinism și reprezintă o perioadă de mari transformări în plan politic, economic, cultural și social. Acest interval de timp este caracterizat de migrația popoarelor, de etnogeneza popoarelor europene și, în fine, de constituirea statelor feudale, care stau la baza Europei moderne. În Evul Mediu, în Europa au apărut state noi în urma destrămării Imperiului Roman, printre care Anglia, Franța, Germania, Ungaria, Spania, Portugalia. Deasemenea au mai apărut și alte state noi, ca Polonia, Rusia, Danemarca, Suedia etc

Describe your topicEdit

Write a description about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it.

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.